Mange barnehager sliter med å få nok lærere, men ikke i denne kommunen