I fjor gjennomførte 22 elever agronomkurset i regi av Oppdal Ressurs og Skjetlein videregående skole. Kurset kom i stand etter et initiativ fra Kari Toftaker og Oppdal bondelag. Kurset er blitt en suksess og tilsvarende opplegg blir nå startet flere steder i landet.

Kurset er et samarbeid mellom en videregående skole og en lokal arrangør eller ansvarlig som tar hånd om logistikken lokalt. Kurset gjennomføres på kveldtid – etter fjøstid – og inneholder både praktisk og teorietisk læring.

På Facebook melder Oppdal Bondelag at 17 personer hittil har meldt seg på agronomkurset som starter over nyttår i Oppdal.

Stor aldersspredning

I fjor var yngstemann som deltok på kurset 18 år, eldstemann var fylt 60. Man lærer om husdyrstell og dyrking og stell av jord, regnskapsforståelse, generell økonomi og gårdsbudsjett, for å nevne noe.

- Noe av det viktigste for meg var at vi fikk komme hjem til andre bønder, inn i deres fjøs, og se hvordan de drev og tenkte gårdsdrift, forteller Kari Toftaker, hun var selv kursdeltaker i fjor.

- Om jeg hadde hatt anledning tror jeg nesten jeg hadde tatt kurset en gang til. Én ting er kunnskapen og påfyllet som man får, nesten like viktig er det sosiale og muligheten til å utveksle erfaringer, forklarer Toftaker.

Viktig med påfyll

- Det å jobbe som bonde kan til tider være ganske ensomt, og da er det viktig å ha et nettverk og andre bønder som man kan dele erfaringer med. Jeg synes også det var moro at en del bønder som har jobbet i næringen i lengre tid følte at dette var noe for dem. Det kan jo hende at det finnes andre og kanskje bedre måter å gjøre ting på enn det man har gjort år etter år.

Toftaker understreker at det å jobbe som bonde også er å jobbe som selvstendig næringsdrivende, og da er det greit å vite litt om budsjett og regnskap.

Vikarbehovet i landbruket er stort her i landet, viser tall fra den største tilbyderen av slike tjenester. For mange er det en heltidsjobb å være avløser.

Økonomisk forståelse

- Mye handler om økonomi for tiden, og da er det greit å ha forståelsen i orden. Det er gjelder å kunne utnytte gården best mulig, og da må man også gå gjennom det økonomiske. Mange må ta vurderinger på hva man skal gjøre i tida framover og da er det også greit å ha et økonomisk grunnlag for hva man bestemmer seg for.

- Hva er det du selv syntes var det morsomste med kurset?

- Det er vanskelig å velge og det er så mange nyttige ting jeg lærte underveis. Én ting som jeg satte stor pris på er hvordan andre bønder åpnet dørene for oss for å vise hvordan de selv driver.

- Men rent praktisk, så ble jeg skikkelig overrasket hvor interessant og spennende det er å pløye. Det høres kanskje ikke så spennende ut i utgangspunktet, men det å pløye på riktig måte er faktisk en kunst.

- Bønder som kan dette kan for eksempel med et øyekast se om jeg har hatt rett vinkel på plogbladene. Jeg trodde aldri jeg skulle bli fascinert av å pløye mark, men nå som jeg har lært hvor viktig det er å gjøre det riktig, så er det blitt skikkelig interessant