Telefonkabelen som går gjennom eiendommen til Stig Kristiansen på Hoelsjåren i Rennebu i en lengde på omtrent 90 meter og ligger delvis bare åtte centimeter ned i bakken. Forskriftene sier at en slik kabel skal ligge på en meters dybde, men tross gjentatte purringer til Telenor, er det lite som har skjedd siden grunneier tok kontakt i april i år.

Kan bli ødelagt

I forbindelse med etablering av dekke foran inngangsparti på nybygd kårleilighet ønsker grunneieren å få klarlagt at kabelen ligger forsvarlig nedgravd.

– Vi har gjentatte ganger vært i kontakt med Telenor angående bekymring for telefonkabelen over eiendommen, sier Torleif Kristiansen til Opdalingen.

Tungt landbruksutstyr gjør det sannsynlig at kabelen blir ødelagt slik den ligger i dag, og i tillegg går kabelen bare en meter mellom hushjørnet på kårboligen og en skrent på oversiden.

Dette medfører at det må en liten gravemaskin til for å utføre arbeidet og det er heller ikke mange meter det er snakk om. Det burde altså være en relativt smal sak å få ordnet opp i dette, men når vi skriver oktober, står saken fortsatt i stampe.

Heftig korrespondanse

Opdalingen sitter på en mengde dokumenter som viser heftig korrespondanse mellom partene, der det blir lovet fortgang i saken, men der lite eller ingen ting har skjedd.

– Hvis kabelen blir ødelagt, vil telefonforbindelsen i grenda forsvinne. Hvem får da det økonomiske ansvaret? En annen ting er at de bør være oppmerksomme på hvem som stiller gratis grunn til disposisjon når telefonkabler legges. Jeg vet at dette temaet har vært oppe, blant annet i Bondebladet, sier Torleif Kristiansen.

Relacom er Norges største entreprenør innen installasjon og drifting av telefoni og internett-samband, og har samarbeidsavtale med Telenor. En representant fra selskapet var på gården og foretok målinger i mai, og da ble man enig om at kabelen skulle legges dypere ned i samme trase. Grunneier har ikke mottatt rapport fra denne målingen, men var selv med og noterte resultatene.

– Den 31. mai fikk vi telefon fra Relacom om at de ville komme den 12. juni. Ingen kom, og den 15. juni ble det lovt at de ville ta kontakt samme dag for å avtale tid. Ingen ringte, sier Kristiansen.

Relacom kom omsider - med feil utstyr

Relacom har fått en rettetid til 25. august på denne saken, men etter det er ingen ting skjedd, bortsett fra en mengde papirarbeid.

Gjentatte mailer mellom partene har ikke ført frem. Så sent som 12. september skriver leder for Access Network Production Bjørn Skauge i Telenor Norge i en e-post.

"Vi har fått svar fra Relacom. De skal prioritere saken og det blir bestilt graveentreprenør i dag".

Grunneieren presiserte at de ønsket forhåndsvarsel om når gravingen skulle settes i gang. Relacom burde også være innforstått hva slags utstyr som trengtes for å utføre den i utgangspunktet nokså overkommelige jobben.

– Klokken åtte om morgenen fredag 15. september sto det en stor gravemaskin her, og sammen med gravemannskapet var mannen fra Relacom som i mai var her og målte dybden. Han visste det måtte en mindre gravemaskin til, men kom altså med feil utstyr, sier Kristiansen.

Uforståelig

Kristiansen har kjøpt inn beleggingssten, og venter bare på å få ordnet opp i tunet med stenlegging og asfaltering. Men inntil kabelen graves ned etter forskriftene, kan han ikke foreta seg stort, og beleggingssteinen ligger enn så lenge på lageret.

– Jeg fatter ikke hva de holder på med. Nå sier de at grunneier har kommet med nye opplysninger, noe som faktisk ikke er sant. At de kom med feil utstyr skyldes at mannen fra Relacom aldri tok notater da han var her og målte. Telenor stoler på Relacom, og Relacom har gjort en bommert, sier Kristiansen.

Vil finne en løsning

Opdalingen har forsøkt å komme i kontakt med Relacoms avdeling på Orkanger, som er det lokale kontoret som i sin tid sendte ut montøren for å foreta målingene.

Sentralbordet i Oslo sier imidlertid at det kun er PR-avdelingen i selskapet som skal uttale seg til pressen.

Relacom bekrefter at saken har tatt lengre tid enn ønskelig, noe de beklager.

– Vi har ikke klart å lande på en løsning begge partene er fornøyd med, men vi lover å ta kontakt med Kristiansen allerede i dag, for å finne en løsning på denne saken, sier Relacom til Opdalingen.