Drivstofforbruket i veitrafikken har tatt seg opp igjen