Flere observasjoner av hvite varebiler - ingen hadde riktig registreringsnummer