Derfor har rivingsarbeidet på Shell-tomta stoppet opp

foto