- Mens vi venter på ambulansen må brannfolkene trå til