To ble fotgjengere etter å ha kjørt i ruspåvirket tilstand