Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem og vannkraftansvarlig Kjetil Værnes fra Trønderenergi forteller at dersom været ikke slår om og vi får en lengre periode med mye regn så blir det lite vann i Gjevilvatnet i sommer.

En kald vinter der det kom lite snø de siste ukene, samt en veldig varm og tørr vår der mye av snøen fordamper i stedet for å renne ned i elver og bekker, betyr at det blir lite vann som siger ned til Gjevilvatnet.

I tillegg til lite tilsig fra snøsmeltingen er det spesifikke krav i konsesjonen fra myndighetene som gjør at Trønderenergi må tappe vann selv om man kanskje aller helst ville ha spart på vannlageret.

Streng avtale

- Etter innspill fra grunneiere, bønder og de som driver næring med fiske langs elva, fikk man framforhandlet krav fra myndighetene som gjør at det i bestemte perioder skal gå minst 50, 75 og 100 kubikk vann i sekundet i Driva, forteller Værnes.

- Det betyr at selv om vi ønsker å spare på vannet i Gjevilvatnet er vi nødt til å slippe vann ned elva for å innfri kravene som myndighetene har satt som betingelser for konsesjonen, utdyper Eidem.

Lavere pris

- Det betyr også at vi produserer strøm i perioder der det kanskje ikke er så stor etterspørsel eller prisene er spesielt gode, forklarer han.

Kombinasjonen med helt spesielle værforhold, samt konsesjonskravene fra myndighetene gjør at det går mot en sommer der Gjevilvatnet vil ha lav vannstand og store, lange strender.

- Vi går nå ut i forkant for å varsle for eksempel de som har planer om å sette båt på vannet om at dette kan bli vanskelig.

Eidem forteller at Trønderenergi prøver å komme båtfolket i møte, blant annet ved å hjelpe til med å forbedre småbåthavna i osen av vatnet.

Fjerner sand

En lokal entreprenør har tatt på seg oppdraget med å fjerne en del sand og annen masse som har lagt seg til i kaiområdet, samt en del større steiner, slik at man kommer lettere til selv ved lav vannstand.

I sommer kan det likevel hende at det blir så lite vann i Gjevilvatnet at selv ikke disse utbedringene vil være til nytte.

- Mange setter stor pris på at det er nok av strøm når det er som kaldest om vinteren, og like mange setter pris på det fine været. Men det har sin pris, og i tørre perioder som vi opplever nå får det konsekvenser for vannstanden, forklarer Eidem.

Kalkulert variasjon

- Når man blir enige om å bruke en del av vår natur til å produsere fornybar og ren energi så tar man også en kalkulert risiko om at vi kan oppleve slike ekstreme tilstander som i år. Over et lengre tidsperspektiv, for eksempel 40 eller 50 år så vil vi få slike ekstreme år bare fire-fem ganger.

Andre år vil det være ekstremt mye vann og da vil vi få høy vannstand og mye vann i elva. Stort sett vil man likevel ha år med normal vannstand og god kontroll på energiproduksjon, det vil si at man kan produsere energi når man selv ønsker, ikke når man må på grunn av mye vann eller krav fra myndighetene.

Til sammenligning har Orkla-vassdraget et krav på 20 kubikkmeter i sekundet.