Stjal fra bil til jeger – nå advarer politiet bilister