Mobbeombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn som ikke opplever et trygt og godt skole- eller barnehagemiljø.

Mobbeombudet gir informasjon, råd og veiledning til elever, foreldre og ansatte i skole og barnehage.

Hojem er bosatt i Verdal og har i en årrekke jobbet i pedagogisk psykologisk tjeneste, og har mange års erfaring fra arbeid i barnehage og skole.

Nå går hun altså over til stillingen som mobbeombud i Trøndelag fylkeskommune, hvor hun vil ha kontorsted på Fylkets hus i Steinkjer.

– Jeg ønsker å bidra til at barn og elever opplever å ha det trygt og godt i både barnehage og skole. Jeg synes det er viktig å arbeide mot en mer inkluderende praksis der vi skaper trygge miljø i både barnehage og skole, sier Hojem.

Lang erfaring 

Frem til nå har Hojem vært ansatt ved Inn-Trøndelag PPT. Stillingen har hatt hovedvekt på arbeid med barnehage- og skolemiljøsaker, hvor hun har bidratt som en støtteressurs med veiledning og kompetanseheving.

Hun har også vært prosjektkoordinator i pilotprosjektet Tett på, som jobber for en mer inkluderende praksis i barnehage og skole.

Ser frem til menneskemøtene 

I tillegg til å gi råd og støtte til elever, foreldre og ansatte, vil Hojem i sin rolle som mobbeombud bidra med viktig forebyggende arbeid som kurs, temakvelder og foreldremøter.

– Det jeg ser mest frem til er menneskemøtene i dette viktige arbeidet, der fokuset vil være å skape og opprettholde trygge barnehage- og skolemiljø, forteller Hojem.