Verkstedbrannen: – For utbrent til å finne årsaken