Lium om budsjettkuttene: – Det verste er økningen av gebyrsatsene