Frp vil bygge ut vannkraft i verna vassdrag

Langvella i Oppdal ble vernet i 2009 etter at det ble lagt fram klare planer for kraftutbygging av elva.