Mann ba naboer om hjelp etter å ha kjørt ut og rullet rundt på E6