Ny avis rundet milepæl i opplag

OPP har et opplag på over 4000 eksemplarer første halvår 2021. Foto: Morgan Frelsøy