– Jeg tror ikke det er mange moderne tannklinikker i tømmerbygg fra 1939