Øker folketallet i bygda med 100 personer. Det kan gi mange lokale oppdrag i flere år framover