Her gir han utvalgslederen beskjed om hvilket møte det er