I onsdagens møte i Rennebu kommunestyre varslet rådmann Birger Hellan at han foreslår å legge ned Voll skole fra høsten 2017.

Varselet om en mulig nedleggelse av Voll skole, skjer bare noen dager etter at Opdalingen slapp nyheten om at rådmannen foreslår å legge ned skolen og barnehagen på Innset. Ansatte og FAU ved Voll skole skal være informert om den mulige nedleggelsen.

Overraskende politikere

Informasjonen fra administrasjonen kom nokså overraskende på lokalpolitikerne, og innlegget fra Hellan utløste en heftig debatt i kommunestyret, der blant annet måten kommunikasjonen har foregått, ble kritisert. At kommunen som eier, leser om forslagene til nedleggelsen av Innset skole og barnehage i lokalavisa, før de er informert av administrasjonen, falt ikke i god jord hos flere av representantene.

- Som eiere er det de folkevalgte som tar avgjørelsene, og det burde være soleklart at eier informeres først, sier Ola T. Lånke (Krf).

Rådmannen mente på sin side at det var riktig å informere skolens ansatte, FAU og foreldre så tidlig som mulig i prossessen, og understreket at formannskapet var kjent med at dette forslaget ville komme.

Nedslitte skolebygninger

Når det gjelder Voll skole, har det lenge vært klart at det må investeres betydelige midler for at det i det hele tatt skal være lovlig å drive forsvarlig undervisning i de nedslitte bygningene. Så sent som den 24. juni i år, vedok kommunestyret å bevilge 2,2 millioner kroner til snarest å iverksette fjerning og rehabilitering av kryprommet, i tillegg til 300.000 kroner for utredning av rehabiliteringen av mur og mellombygget ved skolen.

Bygningene på Voll skole viser seg å være mye dårligere enn tidligere antatt. Det kan være fatalt for skolens fremtid.

- En minimumsinvestering for i det hele tatt å ha lov til å benytte bygningene anslås til ti millioner kroner. Andre nødvendige investeringer vil beløpe seg på et tjue talls millioner. Oppgaven til rådmannen er å legge frem et budsjett i balanse, og forslagene om nedleggelse av skolene er vel og merke rådmannens forslag, sa Birger Hellan til kommunestyret.

Mangler en bruksanvisning

Etter en nokså heftig meningsutveksling i kommunestyret, ville Arve Withbro (Ap) vite hva som nå vil skje fremover i tid. Han signaliserte også at det satt langt inne for ham å akseptere en nedleggelse på så kort varsel.

- Jobber rådmannen fortsatt med at Innset og Voll skoler legges ned fra høsten 2017? Jeg mener at vi trenger mere opplysninger, og det skal i hvert fall mye til for at jeg vil gå inn for at skolene legges ned allerede fra høsten 2017, sa Withbro.

Rolf Arne Bruholt (Sp) er leder i HOO, og sier at det er bra at saken om en eventuell nedleggelse av skolene nå kommer opp, og at i hvilken rekkefølge informasjonen skal gis, sikkert kan diskuteres.

- Det vi mangler er en bruksanvisning. Vi politikere har nok vært for redde til å ta standpunkt, og personlig mener jeg at hvis man skal investere så mye ved Voll skole, må det forventes drift i flere år fremover. Vi må ha en plan liggende i bunnen, sier han.