Da Rennebu kommune og teknisk drift like før helga ble gjort oppmerksom på det manglende rekkeverket ved tilslutningen til brua på Stamnan, satte de seg umiddelbart i sving med å undersøke hvem som har ansvaret.

Nå er ansvarsforholdet avklart, og arbeidet med å erstatte taustumpen med ordentlg rekkverk, er i gang.

- I følge Statens vegvesen er dette kommunens ansvar. Vi har derfor sendt folk ned til brua for å ta nødvendige mål, slik at det kan bestilles det som mangler, sier enhetsleder teknisk drift i Rennebu kommune, Arne Meland til Opdalingen mandag morgen.

Det var Opdalingen som lørdag skrev om hullet i sikkerheten ved tilslutningen til Stamnesbrua. At det spesifikke området ligger midt mellom Fylkesvei 510, som er Statens vegvesen sitt ansvarsområde, og selve brua som er kommunens eiendom, gjorde det noe usikkert hvem som har ansvaret.

- Uansett må det gå an å snakke sammen. Dette burde ikke være noe problem, bare vi får dem i tale, sa Meland til avisa før helga.

Som sagt, så gjort, og så fort nødvendig utstyr er på plass, blir hullet i autovernet ved Stamnesbrua i Rennebu tettet.

Byråkratiets kvern maler som regel langsomt. Teknisk drift ved Rennebu kommune viser i denne saken at heller ikke denne regelen er uten unntak.