Trafikkmeldinger, rømt hund og en vinglete trailer på tur langs E6 over Dovrefjell