Spekulerer på om grensejusteringen er en skjult form for tvang