40 døgn i Oppdal - en fortelling om stillhet

foto