Gjennom en konkret case i en gammel låve i Rennebu, har Masterstudent i arkitektur Michelle Lilleby Johannson utforsket spørsmålet om det er mulig å bo i en gammel låve.

- Er det noe vi har, er det tomme og gamle hus. Kanskje det ikke er alt som skal forfalle, undrer rådgiver i Rennebu kommune, Trond Jære.

I masteroppgaven stilles spørsmålene om vi kan bo i tomme landbruksbygninger, og dermed bevare dem, om husene kan tilpasses ny bruk samtidig som eksisterende romligekvaliteter, atmosfære og materialitet bevares, og om vi på dennemåten kan skape nye verdier og trekke nytt liv til bygdene?

- Det er kanskje ikke alt som er gjennomførbart, men dette kan i hvert fall være med og sette fantasien i sving. Tomme hus på den norske landsbygda utgjør en enorm uutnyttetressurs. Gamle hus er historiebærende og identitetsskapende, menmange forfaller. Noen store utfordringer er; bygdene preges avfraflytting, små bruk slås sammen, husene står tomme og følelserhindrer salg, sier Jære.

I masteroppgaven har Lilleby Johannson innredet en gammel låve som står på Rennebuskogen. I den gamle kornlåven har hun nå innredet et uisolert rom til soveplattform, mens et annet rom i kornlåven er isolert og innredet som stue og kjøkken.

Lilleby Johannson kommer selv til Berkåk tirsdag 19. september når "Å bo i en låve" presenteres i foajeen ved servicetorget, en utstilling der ordfører Ola Øie vil stå for den offisielle åpningen.

- Møt opp og la deg inspirere, er oppfordringen fra Trond Jære.