Etterlyser tiltak: - Mange har store problemer med av- og påstigning