Travelt på gjenbrukstorgene: Nå kaster vi mye mer søppel