Måtte punge ut over 8000 kroner, da UP var ute med laseren