Det er fem fareskilt for dyr i veibanen i Norge – elg, rein, hjort, ku og sau. Snart kan også rådyret få et eget skilt.

– Vi henvender oss nå til Vegdirektoratet for å be om et nytt rådyrskilt som skal bidra til å forebygge påkjørsler av vårt minste hjortevilt, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Tre av fire hjortedyr som kjøres i hjel på norske veier, er rådyr. I jaktåret 2015/2016 ble 4191 rådyr drept av motorkjøretøy, mens 871 elg, 609 hjort og ingen villrein led samme skjebne. I Østfold er nesten 94 prosent av alt påkjørt hjortevilt rådyr, viser jaktstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.

– Selv om det er farligere for bilister å møte en elg, utgjør rådyr et større påkjøringsproblem enn elg, hjort og rein. Påkjørslene påfører dyra mye lidelse, og vi håper et skilt kan bidra til å redusere dette, sier Farstad.

Bruker hjorteskilt

I dag brukes elg- eller hjorteskilt ofte på strekninger hvor rådyr pleier å dukke opp.

– Å definere rådyret som en liten hjort i skiltsammenheng kan fort bli feil. Det er stor forskjell på et rådyr og hjorten som er tegnet på skiltet sier Farstad.

Ved viltpåkjørsler rykker kommunenes ettersøksgrupper ut for å finne og eventuelt avlive skadede dyr. De frivillige mannskapene består av erfarne jegere og spesialtrente ettersøkshunder.

– Svært ofte når vi drar ut for å finne påkjørt vilt, dreier det seg om et rådyr. Men så bor vi jo også i et rådyrfylke, sier Arne Jørstad, fylkesinstruktør i ettersøk i Nord-Trøndelag.

Ulik adferd

Rådyr kan ofte finne på å krysse veien på andre steder og til andre tider enn elg og hjort.

– Rådyr finner gjerne sine egne trekkruter, selv om de også bruker de samme som elg og hjort. Mens hjorten er et nattdyr som trekker i skumringen, er rådyret også aktivt om dagen. Et eget rådyrskilt kan fortelle bilister hvilke tider på døgnet de må være ekstra varsomme, sier Jørstad.

Fagsjef for NAF trafikktrening, Morten Fransrud, er positiv til initiativet fra NJFF. Fareskilt bør være så presise som mulig, mener han.

– Det er viktig å få vite hvilken fare man kan forvente for å kunne være best mulig forberedt på den. Er det stor fare for rådyr og liten fare for elg, bør man få vite det, siden dyrene har svært ulikt adferdsmønster. Elgen kommer diltende i skumring, mens rådyr kommer sprettende i sollys, sier Fransrud.

Selv om de skyter rådyr, mener jegerne at det er de som har det største hjerte for dette dyret, og at det er derfor de nå fremmer forslaget.

– En jaktbokforfatter skrev en gang at «Den dagen Vårherre skapte rådyret hadde han en god dag». Vi jegere slutter oss til begeistringen for vårt minste hjortevilt, og vil gjerne øke oppmerksomheten rundt de farer rådyra møter i trafikken, sier Espen Farstad i NJFF.

Slik takler du en viltpåkjørsel

• Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink. Husk refleksvest!

• Ved personskade: Få oversikt over skadde personer, gi førstehjelp og ring 113.

• Merk påkjørselsstedet – for å kunne spore skadede dyr senere.

• Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.

• Oppsøk lege hvis du har smerter etter ulykken.

• Hvis du har kjørt på et dyr må du ikke avlive dyret selv.

• Følg aldri etter skadd dyr på egen hånd. Det vanskeliggjør arbeidet for ettersøkshundene.

• Ta aldri med deg et påkjørt vilt uten tillatelse.

 (Kilde: NJFF)