Opdalingen har fått tilbakemeldinger om at de ansatte ved Oppdal ambulanse gjør en fremragende jobb, og at de fortjener ukens blomst.

En bruker av tjenesten forteller at vedkommende har følt seg veldig godt ivaretatt, og at de ansatte er flinke til skape trygghet i stressede situasjoner for pasientene.

Rune Træthaug har også fått hovedæren for at ambulanseberedskapen i Oppdal er blitt opprettholdt i sommer med to biler.

–Dette er en felles innsats der alle har bidratt hundre prosent, sier Træthaug, som ikke vil ta æren alene.

Mange steder i landet er truet med redusert ambulanseberedskap som en del av innsparingstiltak innen helseforetakene.

–Vi er blant annet blitt kontaktet av aksjonskomiteen «Bekymrede mødre» i Snåsa, som ville ha råd fra oss om hvordan de skulle jobbe for å beholde beredskapen, kan de fortelle.

–Begge bilene har gått omtrent hver dag i tillegg til at bilen fra Rennebu har vært brukt i Oppdal, og det viser at det er behov, sier Andrè Hansen.

Han forteller av aktiviteten ikke er vesentlig mindre om sommeren.

–Senhøstes og spesielt oktober er faktisk den roligste tiden for oss, forteller Hansen.

–Det er en målsetting at vi skal klare en responstid på maksimalt tolv minutter ved 90 prosent av utrykningene i sentrum, forklarer Træthaug.

Noe de ifølge Træthaug er nær ved å klare, med rundt 81 prosent.

–Hva som vil skje hvis man tar bort en bil er vanskelig å vite, avslutter den hyggelige gjengen på ambulansegarasjen i Oppdal.