- Det er viktig at skole og fri ikke flyter i hverandre

foto