200 møtte opp til konsert og bingo med underlivshumor