- Et overordnet mål at alle skal tilbake på skolen

foto