Mandag inviterer rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge kommuner, organisasjoner og institusjoner i Sør-Trøndelag til innspillsmøte i forbindelse med revidering av forvaltningsplan for store rovdyr. Møtet finner sted på Quality Skifer Hotel i Oppdal.

Rovviltnemnda ønsker særlig innspill på følgende tema:

• Tydelig soneforvaltning. Prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder.

• Byrdefordelingsprinsippet.

• Gode forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT).

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge består av Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Det arrangeres fylkesvise innspillsmøter. I Grong kommune ble det avholdt møte for reindriften 31. august. Nord-Trøndelag hadde innspillsmøte i Verdal 3. oktober. Møtet i Møre og Romsdal vil bli avholdt den 24. oktober i Molde.

- Uheldig med todeling av Forollhogna

Fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag, Gunn Iversen Stokke (Sp), er blant politikerne som vil være tilstede på møtet.

- Her skal vi blant annet diskutere områder for prioritert beite og rovdyrsone. Det er veldig uheldig at det er en todeling av Forollhogna, skriver Iversen Stokke til Opdalingen.

- Arne Braut har tidligere jobbet for å få prioritert beitelandskap i hele Forollhogna, uten å lykkes. Dette vil jeg diskutere på mandag og jobbe videre med i forvaltningsplanen, fortsetter fylkesvaraordføreren.

Braut er tidligere leder i rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge. Han vil ha mer myndighet til regionale nemnder.