Så mange representanter ligger partiene an til å få

foto