Landsdekkende firma etablerer seg i oppdalsregionen