Økte med 12 prosent sammenliknet med fjoråret

foto