Krigsflyktninger sender folketallet til værs

foto