Bruker 15 mill. på fangvoll som skal hindre nye steinras på E6

foto