– I forslaget til Nasjonal transportplan går regjeringen inn for et prinsippvedtak om å elektrifisere Solør- og Rørosbanen, noe som er et sterkt signal. Vi ønsker å være på offensiven for å gjennomføre dette, sier Vedum (Sp).

Han vedgår likevel at det vil ta mange år før elektrifiseringen kommer i gang, skriver Østlendingen. Rørosbanen går mellom Trondheim og Hamar via Røros. Solørbanen går fra Kongsvinger til Elverum.

Totalt vil elektrifiseringen koste rundt 8 milliarder kroner. Vedum peker på at Røros- og Solørbanen har stor betydning nasjonalt.

– I tillegg til å være et alternativ til Dovrebanen når den er stengt, har Solør- og Rørosbanen også betydning for landets beredskap, påpeker statsråden og viser til Forsvarets store virksomhet i Elverum og Åmot.

Nasjonal transportplan skal offentliggjøres i sin helhet 22. mars.

(©NTB)