Seks aktører kjempet om nytt boligfelt: Fikk utbyggingskontrakt på 4 mill.