Lover risikostøtte når Minera skal kapre tyske kunder

foto