Ordførere om E6-skredene: Stortinget må ordne opp

foto