Bøndenes krav etter bålpannemøte: – Vi har store forventninger