Rådmann Birger Hellan tok tirsdag kveld turen til løvens hule for å møte foreldregruppa ved Innset skole og barnehage. På møtet presiserte han at ingen ønsker å legge ned noe som helst, men så er det dette med den anstrengte kommuneøkonomien da.

Et argument som ikke fant gehør hos forsamlingen. I hvert fall ikke før politikerne og administrasjonen er i stand til å fremlegge konkrete tall på hva som spares ved å legge ned skole og barnehagetilbudet i grenda.

- Tre millioner i innsparinger er bare noen små prosent i forhold til totalbudsjettet i kommunen. Spar heller inn på noe annet, ikke fremtida vår og grunnlaget i grenda. Ingen skole betyr ingen tilflytning. Vi ønsker en konsekvensanalyse på hva en nedleggelse vil bety på lang sikt, var noen av innspillene fra en meget engasjert forsamling.

Rådmannen understreket at hverken han eller kommmunestyret har andre målsettinger enn å legge best mulig til rette for innbyggerne i den kommmunen de betjener.

Flere ga rådmannen klar beskjed om at hvis det skulle ende med en nedleggelse, vil de flytte ungen sine til Oppdal, heller enn å å kjøre dem til Berkåk. Og hva ville i så fall det bety for kommunens inntekter og utgifter?

Det ble også stilt spørsmål om administrasjonen i kommunen kun tenker økonomi i denne saken, eller om de også tar hensyn til barnets beste.

- Vi forsøker å tenke så helhetlig som mulig, men først og fremst er det det økonomiske aspektet det er sett på så langt, svarte Helland.

At innbyggerne som sokner til skolen og barnehagen på Innset er både frustrerte og bekymret for fremtiden, er lett å skjønne.  Forsamling hadde da også mange spørsmål, men fikk nokså få svar i møtet med toppledelsen i kommuneadministrasjonen.

Men en ting fikk de gehør for. Innsetingene vil ha et snarlig folkemøte, der lokalpolitikere og administrasjon møter hele grenda.

Rådmann Birger Hellan lovte i hvert fall å møte opp, og i mellomtiden kan han studere plaketten han mottok, signert av elevene ved skolen, og som han ble oppfordret til å la stå på skrivebordet sitt.

"Vi er så glad i skolen vår".