- Håper dette kan bli en folkepark som blir mye brukt

foto