Ordføreren fikk æren av å starte byggingen av ny E6

foto