Viser du ikke hensyn, kan utfallet bli tragisk

foto