Grunneier sa opp avtalen: Her stopper løypa mot Langtjønna