I 1998 ble Hilde Rislien leder for Trafikksikkerhetsutvalget ved Drivdalen skole. Og målet den gang var gang- og sykkelveg fra Vinstra bru til Rislisvingene. Denne strekninga var elevene ved skolen sin skoleveg. Sikkerhetsmessig en uholdbar situasjon. Det førte da også til såkalt sikkerhetstransport med buss for elevene.

Hilde sto på både overfor kommunen ved ordføreren og Statens Vegvesen.

I 2008 ble det finanskrise i Norge og Regjeringa delte ut «sysselsettingsmidler» til fylkene. For E6 på strekninga Drivdalen skole – gamle Texaco (Nordistuen) forelå det ferdig reguleringsplan som SVV hadde utarbeidet. Dermed lå strekninga klar for å bygge g-/s—veg på ca. 1 km, og i 2009 lå en ny g-/s-veg klar til bruk for drivdalingene.

Men Hilde og Trafikksikkerhetsutvalgets mål var jo Rislisvingene. Så arbeidet mot SVV, politikere i Regjering og lokale, fortsatte. Målet var å komme med i Nasjonal Transportplan (NTP).

Trafikksikkerhetsutvalegt ved Drivdalen Oppvekstsenter ble lagt inn under OASE i Drivdalen sitt ansvar, og de fortsatte sitt arbeid mot målet sammenhengende g-/s-veg fra Oppdal sentrum til Engan. Målet prioritering i NTP, ble til slutt nådd, men for strekninga Hevle – Driva. Denne strekninga sto ferdig høsten 2020, og kulverten på Driva i 2022. Fortsatt står arbeid ved kulverten igjen og strekninga gml. Texaco – Engan.

Hilde ble i 2016 sekretær i OASE-utvalgets styre, og fra 2021 har hun vært leder. Men nå ba hun om avløsning og på årsmøtet mandag kveld ble hun takket for sitt 26-årige utrettelige arbeid for trafikksikkerheten i Drivdalen.

Men målet om å nå Rislisvingene og Engan er ikke nådd, så OASE-styret fortsetter det arbeidet. Nå med Stein M. Lauritzen som leder.

OASE i Drivdalen